Referencer

Bo Davidsen - en blændende formidler:

 Som fhv. gymnasielærer i musik og mangeårig leder og dirigent af Fjordkoret samt Frederikssund Symfoniorkester forener Bo Davidsen stor viden om musik med omfattende praktisk erfaring – samt en helt enestående formidlingsevne. Bo Davidsens foredrag er stærkt underholdende uden på nogen måde at give køb på fagligheden. Anekdoter står i kø; men de tjener altid et oplysende formål. Bo Davidsen er således forankret i den folkelige oplysnings tradition, og han har da også i en periode haft ansættelse som musiklærer ved Kunsthøjskolen Thorstedlund i Frederikssund.

Jeg kan varmt anbefale Bo Davidsens foredrag som glimrende egnet til højskolernes korte kurser, hvor han evner at oplive og oplyse samtlige kursister, således at de bliver både bevæget og beriget. 

Niels H. Elberling
Forstander f. Kunsthøjskolen Thorstedlund 1991 – 2003
Redaktør på Højskolebladet 2002 – 2008
Projektleder på oprettelsen af Idrætshøjskolen Bosei 2008 - 2009

 En efterårssøndag i 2011 satte ca. 65 tilhørere kursen mod Nødebo Kro for at overvære Bo Davidsen fortælle om Carl Nielsen, hans liv og virke, og de musikalske fodspor, han har givet videre til eftertiden.
Ingen blev skuffede! Man glædede sig over Bo Davidsens lune og humor og store viden om Carl Nielsens musik og de fine nuancer, der i den fremhæver de tekster, den ledsager.
Der blev sjunget og leet, og alle har efterfølgende udtrykt stor glæde ved det at få lov at synge!!
Vi ser frem til et evt. gensyn med et CARL NIELSEN II. 

Kulturudvalget ved Nødebo Kro

“Efter jul 2013 stod vi fra den ene dag til den anden uden dirigent, og vi skulle hurtigt finde en vikar, og valget faldt på Bo Davidsen. Vi fandt ham inspirerende og dygtig som korleder, og vi nåede i løbet af foråret at få indstuderet forskellige ikke helt lette værker; han viste stor musikalitet. Bo Davidsen har også et meget lunt væsen, og det passede godt til os. Vi havde en vellykket sommerkoncert i Rungsted Kirke og deltog som kor i en udendørs pinsegudstjeneste i haven på Rungstedlund. Stor tak til dig Bo.”
 
Hørsholm-Koret v/Grete Stener Eriksen, næstformand

Bo Davidsen har et særdeles vellykket samarbejde med FOF FREDERIKSSUND. FOF er en af byens største aftenskoler, som lægger stor vægt på at tilbyde kurser og undervisning af høj kvalitet - både indenfor almene fag og musikområdet.

På musikområdet tilbydes et bredt udvalg af fag med instrumentalhold (klaver, messing, klarinet, guitar m.v.), men også sammenspilshold (symfoniorkester og harmoniorkester).

Bo Davidsen har igennem mange år stået for vore musikrelaterede foredrag, men også som dirigent og leder af Frederikssund Symfoniorkester. Igennem flere år har Bo Davidsen i FOF regi arrangeret vellykkede operature til Tyskland.

Jens Jørgen Andersen,

FOF Frederikssund.

 

Det er med stor glæde jeg anbefaler Bo Davidsen som foredragsholder, især hans koncept, foredrag kombineret med fællessang er jeg særdeles begejstret for. Det er rart at blive aktiveret under et foredrag, således man ikke kun lytter, men også selv er aktiv. Bo Davidsen er en fremragende fortæller og formidler, som med sin begejstring, ligefremhed og store indsigt formår at bibringe publikum en ganske unik og spændende oplevelse af emnet.

Kim Kjær Knudsen, organist,

maj 2015.

Tirsdag den 12. maj 2015 gæstedes Snostrup Præstegård af foredragsholder, musiker mm. Bo Davidsen, der fortalte om Carl Nielsen, kirken og den åndelige sang.
 
Bo Davidsen fortalte malende om Carl Nielsen, som han har et indgående og meget vidtfavnende kendskab til. Han kunne øse af sine store almenmusikalske kilder og krydrede gennemgangen med sang, musikeksempler og billeder. Særligt god var den farverige gennemgang af Carl Nielsens blæserkvintet, som vi har glæde af at kunne høre i Snostrup Kirke torsdag den 24. september med Hafnia-kvintetten.
 
Også de mindre kendte sange af Carl Nielsen, som f.eks. Du skønne, hvide æbleblomst fik vi en farverig fremstilling af, ligesom Bo fortalte os om Carl Nielsens forhold til det at skrive salmer og enkle sange, der for ham var i modsætning til de store og komplicerede orkesterværker. Også hans venskab med Thomas Laub kom under behandling, og her viste Bo, at han både kender til de mere musikfaglige sider af Carl Nielsen, men også bestemt kan redegøre for hans indre bevæggrunde, der gør ham til en så levende og dansk komponist.
 

Således både oplyste og godt underholdte kunne vi fortsætte vores vandring i Carl Nielsen-året, der markerer hans 150 års fødselsdag. 

Eva Thestrup, organist.

Ulse, Vester Egede, Øster Egede menighedsråd                                         November 2016

Formand Erik Rønholt:

Vi havde en dejlig aften i Ulse i selskab med ”Carl Nielsens sange” og Bo Davidsen. Vi blev i løbet af sangforedraget meget klogere på denne side af Carl Nielsens produktion, og vi fik rørt stemmerne til såvel nogle af hans kendte som mindre kendte sange. En berigende aften i godt selskab med en afslappet og vidende foredragsholder.

 

Bo Davidsen holdt et medrivende og spændende foredrag på vores højskole om danske salmedigtere før og nu. Bo Davidsen fortalte om melodiernes betydning for teksten. Gennem sammenligning af forskellige melodier til samme tekst og omvendt blev deltagerne med egne øren gjort opmærksomme på den store betydning, melodien har for at få det frem, som teksten udtrykker.

Marianne Druedahl,
Vinterhøjskolen, LOF Roskilde.

Bo Davidsen har senest holdt to forelæsninger med musikindslag i Folkeuniversitetet som led i Carl Nielsen Festivalen i Frederikssund 2015.

Den første forelæsning omhandlede Carl Nielsen danske sange, og deltagerne fik rig lejlighed til selv at synge

Den anden forelæsning omhandlede kantaten Hymnus  Amoris og 4. symfoni, "Det uudslukkelige".  Forelæsningen var en introduktion til gallakoncerten i DR-koncerthuset den 9. juni2015, Carl Nielsens 150 års fødselsdag.

Bo Davidsen er en engageret og engagerende forelæser med et højt fagligt niveau.

Verner Bylov Larsen, Folkeuniversitetet i Frederikssund.

Korsang kræver samarbejde: Alle skal yde et bidrag til det fælles produkt - sangen. Samtidig er det afgørende for ”produktets kvalitet”, at man tager bestik af hinanden. Alle sangere skal fornemme, hvor de andre er henne i tone og rytme. I forbindelse med et afdelingsseminar fik vi derfor den idé at kombinere det konventionelle møde med noget ukonventionelt korsang. Det var ikke uden risiko, for deltagerne havde ingen særlige musikalske forudsætninger. Heldigvis fik vi kontakt til Bo Davidsen. Under hans instruktive og motiverende ledelse lykkedes det at få alle til at synge med på flerstemmige swingende melodier. Korsangen viste sig ikke blot at være en øvelse i vellykket samarbejde. Det var også en af den salgs ekstraordinære oplevelser, som man husker flere måneder efter, og som er med til at gøre dagligdagen lidt sjovere.

 

Morten Ørnsholt, Chefkonsulent, Fagleder

DI – Organisation for erhvervslivet.

 

I forbindelse med et samarbejdskursus i Siemens HR afdeling havde jeg den store fornøjelse at kunne anbefale Bo Davidsen som korinstruktør. Mine kolleger var aldeles uforberedte på musikalske udfordringer, men med Bo's utrættelige energi, charme og store tålmodighed fik vi i løbet af 2 timer indstuderet flere firestemmige sange - som oven i købet lød godt ! Vi blev helt høje og fik oplevet hinanden i helt andre roller end i det daglige arbejde. Vi taler stadig i afdelingen om den dejlige musikalske oplevelse, som Bo berigede os med.

Ilse Grønnemose,
Siemens A/S, HR afd.

 

I foråret 2017 blev Bo Davidsen af The Rotary Foundation of Rotary International udnævnt til at være en 

PAUL HARRIS FELLOW

for sit arbejde med Fjordkoret og Frederikssund Symfoniorkester og arrangement af tre store koncerter i Frederikssund i flere år.