Sang og musik på kurset

På kurser i kommunikation og teambuilding i offentligt eller privat regi kan det være særdeles givende at beskæftige sig med andre sider af den menneskelige psyke end den rent teoretiske. Her kan indslag med sang og musik være afvekslende og særdeles givende, da de på en anden måde engagerer den enkelte i fællesskab og kommunikation. 

Sang.

At synge kan, give en fantastik god fornemmelse i kroppen og det styrker ens psykiske velbefindende.

At synge fællessang styrker fællesskabsfølelsen.
At synge i kor styrker sangernes samarbejdsevne. Det kræver samarbejde at få et stykke flerstemmigt kormusik til at lyde godt. Til gengæld kan man straks opleve resultatet af arbejdet, når det lykkes. Til dette sang-foredrag kræves et klaver. 

Musikoplevelse.

 

Opera.

En aktuel forestilling ..

eller

Opera - noget for alle – eller kun for de få?

                                                                                                                                                             Kan suppleres med en tur i Operaen.

 

 

 

Filmmusik.

Med eksempler fra filmens historie.

Til disse foredrag kræves klaver, videokanon og god lyd.